హీట్ ట్రీట్మెంట్ స్టీల్

  • Heat Treatment

    వేడి చికిత్స

    వేడి చికిత్స అనేది డబుల్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ పద్దతిని అణచివేయడం మరియు అధిక ఉష్ణోగ్రతని సూచిస్తుంది. వర్క్‌పీస్‌లో మంచి సమగ్ర యాంత్రిక లక్షణాలు ఉండేలా చేయడం దీని ఉద్దేశ్యం. అధిక ఉష్ణోగ్రత టెంపరింగ్ 500-650 at వద్ద టెంపరింగ్‌ను సూచిస్తుంది.
  • Heat-treated Steelpipe

    వేడి-చికిత్స స్టీల్ పైప్

    వేడి చికిత్స అనేది డబుల్ హీట్ ట్రీట్మెంట్ పద్దతిని అణచివేయడం మరియు అధిక ఉష్ణోగ్రతని సూచిస్తుంది. వర్క్‌పీస్‌లో మంచి సమగ్ర యాంత్రిక లక్షణాలు ఉండేలా చేయడం దీని ఉద్దేశ్యం.