ఫ్యాక్టరీ టూర్

గిడ్డంగి

ప్రొడక్షన్ వర్క్‌షాప్

1
2
3
4

ఉత్పత్తి లైన్

8
7
5
6

సర్టిఫికేట్

1
3
2
4
5
7

నాణ్యత పరీక్ష

1
4
3
2